navigácia výberu

Hlavná strana -
Čo je to peleta -
Zariadenia -
Výroba a normy -
Výkon -
Emisie -
Vo svete -
 

 

peletyPelety ako vykurovacie palivo
Vykurovanie, ekológia ale najmä energetika sú témy, o ktorých sa v poslednom čase celkom dosť hovorí. Veď prečo by aj nie. Vykurovaním klasickým drevom sa stráca mladý lesný porast ale aj väčšie drevinové porasty, to vplýva na ekológiu. Drevo je využívané na vytepľovanie (povedzme v rodinných domov a v odľahlejších častiach sveta, kde tento variant vykurovania nahradzuje plyn.) Lenže existuje aj niečo, čo tak nevyžaduje rúbať stále nové a nové drevo vo svojom okolí. Ekologické riešenie s vysokou výhrevnosťou a významom. Pelety. Hoci pelety poznáme viacero druhov, teraz hovorme chvíľu o tých drevených.

Na týchto stránkach vám predstavíme pelety, ich vlastnosti, význam a mnohé iné pohľady na ich charakteristické vlastnosti a použitie.

Ako vznikne peleta? Z odpadu!
Je to tak. Na pílach a na drevospracujúcich miestach kde vzniká množstvo odpadu pilín a rezín ostrý
ch triesok sa dlho tento materiál využíval pre ďalší predaj skôr na družstvá ako podstielka pre dobytok, v domácnostiach na rovnaký význam, na vykurovanie, dokonca v niektorých prípadoch bol odpad využívaný pre ďalšie drevné spracúvanie. Skartované staré drevo však môže tiež získať ďalšie využitie a to najmä práve peletami. Malé častice dreva sú stlačené a takmer bez žiadnej vlhkosti s vysokou hustotou získavajú nové vlastnosti. Aj o nich si povieme.

Je pravda, že pelety prispievajú k vytváraniu oxidu uhličitého vo vzduchu, ale ten zas dáva život rastlinám a samozrejme stromom, ktoré nám zas dávajú drevo, to opracúvame, vznikne odpad – piliny a tie zas využijeme na pelety. Oxid uhličitý je stále v menšej miere z peliet ako z iných palív.

vyroba pelietDrevo – rastlinná biomasa je tvorené prevažne z uhlíka a vody. Uhlík pochádza z oxidu uhličitého získavaného zo vzduchu vstrebávaného do stromu alebo trávy a aj vďaka procesu fotosyntézy rastie. Uhlík sa vracia do atmosféry potom spálením tohto dreva, ale rovnako aj tým, že drevo necháme v prírode sa prírodne rozložiť. Je teda jedno či ten uhlík z dreva dostaneme priamo spaľovaním, alebo ho vzduch získa z rozkladajúceho dreva...

O výrobe peliet:
Pelety, ktoré nemajú normy európskej únie sú zväčša vyrábané z recyklovaného dreva, spomínaného starého dreva a rôznych lakovaných a kontaminovaných materiálov. Práve prítomnosť lepidiel, lakov a chemikálií môžu vážne narúšať čistotu vykurovania, jeho vlastnosti a presné predpoklady pre peletové vykurovanie. Určite by ste nechceli zažiť nepríjemné zvuky z prítomnosti horľavých látok tam, kde nie sú potrebné v takej miere ako v kontaminovaných peletách.

 

© 2009 TNGFLKZ. Všetky práva na textový obsah a riešenie dizajnu N-games.eu, majiteľ obrazových práv a webu L222